SZYBKIE LINKI:

Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla szkoleniowców

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

25.10.2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniezaprasza na konferencję metodyczno-szkoleniową dla szkoleniowców z panem Jarosławem Wierzchowskim, panią Natalią Stevnert, panią Ewą Iwaszkiewicz i panem Michałem Kaczorowskim.

Szkolenie odbędzie się w dniu  25.11.2019rna terenie Ośrodka Jeździeckiego GD Felin, ul. Doświadczalna 50 20-280 Lublin

Kontakt: Elżbieta Wnuk-Pawlak, tel: 697 565 175; e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Wykładowca: Jarosław Wierzchowski, Natalia Stevnert, Ewa Iwaszkiewicz, Michał Kaczorowski.

 

 

W programie szkolenia: 

 

Wykład - Jarosław Wierzchowski

 

1. cechy dobrego instruktora 

2. nauka dosiadu i powodowania koniem, oraz błędy dosiadowe i ich korekta 

3. rodzaje dosiadu i ich wpływ na konia 

4. zasady nauczania ludzi 

5. zasady nauczania koni 

6. dyskusja i podsumowanie 

 

Wykład - Natalia Stevnert, i Ewa Iwaszkiewicz

 

1. Podział ról i obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami triady trener – zawodnik - rodzic; 

2. Wyznaczanie celów zrozumiałych i dopasowanych do zawodników oraz ich rodziców; 

3. Prawidłowa i skuteczna komunikacja oraz przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej; 

4. Przeciwdziałanie występowaniu sytuacji konfliktowych. 

 

Wykład - Dr n. wet. Michał Kaczorowski 

 

1. Koń użytkowany sportowo - omówienie uwarunkowań morfoanatomicznych istotnych dla użytkowości sportowej w poszczególnych Dyscyplinach A, B, C , D

2. Patofizjologia, dysfunkcja obwodowych odcinków kończyny w stanach ostrych i przewlekłych na przykładach najczęściej spotykanych, wybranych kontuzji u koni użytkowanych sportowo.

3. Konformacje u koni - przybliżenie zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych wskazówek istotnych dla jeźdźca

4. Możliwości terapii wspomagających regeneracyjnych u koni sportowych

5. Przeglądowa analiza uwarunkowań formalnych tzw. “know how” dla zawodnika, trenera, jeźdźca, właściciela w ujęciu użytkowania konia sportowego - leczenia przed, w trakcie i po zawodach.

6. Doping w sporcie jeździeckim, omówienie przykładów z listy substancji zakazanych oraz przepisów antydopingowych i kontroli leczenia koni.