SZYBKIE LINKI:

Kolegium Sędziów PZJ – Protokół 58. Regulamin F-2020 i Regulamin MP M i JM – F 2020

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

12.03.2020

Przedstawiamy przesłany przez Kolegium Sędziów Protokół 58/2020 oraz zatwierdzone przez Kolegium Sędziów następujące dokumenty: Regulamin F - 2020, Regulamin MP M i JM – F 2020

Otrzymane od Kolegium Sędziów powyższe dokumenty po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd PZJ zostaną ostatecznie zatwierdzone uchwałami Zarządu PZJ.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z postanowieniami dokumentów.

>>> link do Protokołu

>>> link Regulamin F - 2020

>>> link Regulamin MP M i JM F-2020

 

W dniu 12.03.2020 Kolegium Sędziów jeszcze raz przesłało te dokumenty (załączone ponizej), przy czym dokument drugi ma inny tytuł. 

> Regulamin F 2020 przesłany w dniu 12.03.

> Regulamin MP JM przesłany w dniu 12.03.