SZYBKIE LINKI:

Kolegium Sędziów PZJ – Kursy doszkalające dla Komisarzy PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

06.03.2020

Przedstawiamy komunikat przesłany przez Kolegium Sędziów.

 

Kursy doszkalające dla Komisarzy PZJ

 

Szanowni Państwo,

Kolegium Sędziów PZJ we współpracy z regionalnymi związkami jeździeckimi planuje przeprowadzenie kursów doszkalających dla komisarzy z 3 na 2 klasę komisaryczną. 

21 marca 2020 w Krakowie i Szczecinie (w konkurencji skoki przez przeszkody)

28-29 marca 2020 w Opolu (w konkurencji skoki przez przeszkody i opcjonalnie ujeżdżeniu oraz  WKKW)

1 kwietnia 2020 w Lesznie (w konkurencji skoki przez przeszkody, ujeżdzenie i WKKW)

 

Osoby zgłaszające się na kurs powinny legitymować się uprawnieniami sędziego III klasy w danej konkurencji przez okres min. 2 lat oraz posiadać praktykę w postaci pełnienia min. 10-ciokrotnie funkcji asystenta komisarza na zawodach w ostatnich 3 latach, przy czym każdy dzień pracy jest traktowany jako oddzielna praktyka. Do udokumentowania praktyk konieczne jest przedstawienie książki praktyk sędziowskich i/lub sprawozdanie komisarza zawodów.

 

Z poważaniem

Katarzyna Widalska

Komisarz Generalny PZJ