SZYBKIE LINKI:

Poparcie dla poprawki w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

19.04.2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjął uchwałę o nastepującym brzmieniu:

Zarząd PZJ zatwierdza poparcie dla inicjatywy Ogólnopolskiego Zespołu Wsparcia Branży Jeździeckiej wprowadzenia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (link:

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii

 

PROPOZYCJA ZMIANY

§ 8. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 1:

1)     pkt 1 lit. a–j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem realizacji usług w ramach działalności, o której mowa w § 7 pkt 1 lit. i - j, obejmujących prowadzenie treningów indywidualnych na świeżym powietrzu, w których bierze udział jedynie osoba prowadząca trening i osoba trenowana, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1;

UZASADNIENIE DO ZMIANY §8 ust. 1 pkt 1

Wprowadzenie zmiany w zakresie §8 ust. 1 pkt 1 polegającej na umożliwieniu prowadzenia treningów indywidualnych przy zachowaniu obowiązku przestrzegania postanowień określonych w § 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 jest zgodne z celem niniejszego Rozporządzenia, w żaden sposób nie zagraża zdrowiu osób biorących udział w treningu indywidualnym ani zwiększeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Należy podkreślić, iż jest zgodne z regulacjami wprowadzanymi w innych krajach i zaleceniami medycznymi, które mają za zadanie zminimalizować negatywne skutki epidemii i kwarantanny. Ponadto pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych obecnej sytuacji przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa osób biorących udział w treningu indywidualnym. Należy również podkreślić, iż jeżeli chodzi o treningi zwierząt będzie to niezwykle pomocne m.in. dla środowiska jeździeckiego, i może uchronić przed upadkiem wielu małych przedsiębiorców, a także pozwolić zadbać o dobrostan zwierząt , w tym koni sportowych.