SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2812/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

10.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2812/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

 

Uchwała nr U/2812/3/E/2020 z dnia 09.05.2020 

 

Zarząd PZJ zatwierdza zasadę, że organizatorzy Mistrzostw Polski i Pucharów Polski umieszczonych w Kalendarzu PZJ – 2020, którzy z powodu epidemii Covid-19 musieli te zawody odwołać zachowują prawo ich organizacji w 2021 roku. Aby je umieścić w Kalendarzu PZJ-2021 organizatorzy muszą wolę ich zorganizowania potwierdzić złożeniem Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ-2021 w wymaganym terminie. W takich sytuacjach adekwatne umowy podpisane przez PZJ na organizację Mistrzostw Polski i Pucharów Polski zostaną odpowiednio prolongowane na mocy niniejszej uchwały o jeden rok, jak również stosowne opłaty wniesione do PZJ z tytułów wpisu do Kalendarza 2020 i prawa organizacji Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w 2020 roku zostaną przeniesione na 2021 rok.

 

Uchwała przyjęta (3 x za i 1 głos nieważny)