SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2832/4/E/2020 z dnia 19.05.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

21.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2832/4/E/2020 z dnia 19.05.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

 

 Uchwała nr U/2832/4/E/2020 z dnia 19.05.2020 

Zarząd PZJ na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdza Regulamin Konkurencji WKKW – 2020.

Uchwała nieprzyjęta (1x za, 1 głos nieważny- brak kworum)