SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2837/4/E/2020 z dnia 26.05.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

28.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2837/4/E/2020 z dnia 26.05.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

 

 Uchwała nr U/2837/4/E/2020 z dnia 27.05.2020 

 

 

Regulamin Certyfikacji Ośrodków Jeździeckich cz. C zastrzega, iż za przeprowadzenie procesu certyfikacji odpowiedzialne są Zarządy Wojewódzkich Związków Jeździeckich i ich opinia rekomendująca lub nierekomendująca przyznanie certyfikatu jest dokumentem niezbędnym do podjęcia uchwały przez Zarząd PZJ o nadanie konkretnego certyfikatu. Zgodnie z zapisem w części C pkt. 17 Zarząd dokonał kontrolę Ośrodka Piker pod kątem utrzymywania wymaganych standardów dla określonej kategorii certyfikacji. Wynik kontroli, po dokonaniu niezbędnych uzupełnień, zakończony został pozytywną opinią komisji PZJ. Wypełnia to punkt opinia komisji WZJ/PZJ kontrolującej ośrodek. Do uzyskania certyfikacji konieczne jest jednak wypełnienie wymagań dołączenia "opinii Zarządu Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego rekomendującą lub nierekomendującą przyznanie certyfikatu". 

 

Uchwała przyjęta (5x za)