SZYBKIE LINKI:

Kolegium Sędziów PZJ – Protokół 70 i 71/ KS/2020 

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

11.06.2020

Przedstawiamy przesłany przez Kolegium Sędziów Protokół nr 70 i 71 /KS/2020.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami

> Protokół 70

> Protokół 71

> Załącznik - Regulamin PLJ 

Otrzymany od Kolegium Sędziów powyższy dokument regulaminu po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd PZJ zostanie ostatecznie zatwierdzony uchwałą Zarządu PZJ.