SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2853/4/E/2020 z dnia 09.06.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

10.06.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2853/4/E/2020 z dnia 09.06.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

 

 Uchwała nr U/2853/4/E/2020 z dnia 09.06.2020

 

 

 

Zarząd PZJ zatwierdza certyfikacje dla następujących ośrodków:

Sportowy Klub Jeździecki Ponylandia (mazowieckie) – wniosek o nadanie certyfikatu kategorii II*. Szkolenie prowadzi: pani xxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – współwłaściciel ośrodka. Ośrodek wizytowany w dniu 02.06.2020 przez panią Patrycję Kaczorowską – Prezes WMZJ i pana Michała Pilkiewicza – Skarbnik Zarządu WMZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona przez p. Patrycję Kaczorowską i p. Michała Pilkiewicza. 

 

Stajnia Janisze (warmińsko-mazurskie) – wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu PE/O/III/18/195 kategorii z III*. Certyfikat jest ważny do 31.08.2020r. Szkolenie prowadzi: pani  xxxxxxxxxx– Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie oraz pan xxxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – właściciel ośrodka.  Ośrodek wizytowany w dniu 24.05.2020 przez panią Monikę Pasik – Skarbnik W-MZJ i pana Krzysztofa Frensteina – Prezesa Zarządu WMZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona przez p. Monikę Pasik i p. Krzysztofa Ferensteina. 

 

Ośrodek Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku (kujawsko-pomorskie) – wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu PE/O/II/18/050 kategorii z II**. Certyfikat był ważny do 31.01.2020r. Szkolenie prowadzi: pan xxxxxxxxxx – Instruktor Sportu z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy o pracę; pan xxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – właściciel ośrodka; pani xxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; pani xxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – współpraca na podstawie umowy zlecenie; pani xxxxxxxxxxx – Instruktor Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją; podpisane oświadczenie szkoleniowca – właściciel ośrodka.  Ośrodek wizytowany w dniu 25.02.2020 przez panią Dorotę Włodarczyk – Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego ZJ i pana Michała Masłowskiego – Członka WKE Kujawsko-Pomorskiego ZJ. Zgodność wniosku ze stanem faktycznym potwierdzona przez p. Michała Masłowskiego.

 

 

Uchwała przyjęta (3x za)