SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2860/4/E/2020 z dnia 15.06.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

16.06.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2860/4/E/2020 z dnia 15.06.2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu.

 

 Uchwała nr U/2860/4/E/2020 z dnia 15.06.2020

 

W związku z nieotrzymywaniem wynagrodzeń w okresie od 21 marca do 31 maja 2020 przez trenerów kadr młodzieżowych Zarząd na wniosek Członka Zarządu ds. Sportu Młodzieżowego Pana Oskara Szrajera podnosi ich wynagrodzenie od 1 lipca 2020 do wysokości 7 000 PLN.

 

Uchwała nieprzyjęta (3 głosy przeciw i 2 głosy za)