SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka – w roku 2021 i latach dalszych.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

02.07.2020

Informujemy, że Zarząd PZJ zatwierdził Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka – w roku 2021 i latach dalszych.

Kandydat na Koordynatora Cyklu PLJ zobowiązany jest przedstawić:

projekt Regulamin Cyklu PLJ zawierający klauzule o konieczności dokonania przed wpisaniem do Kalendarza PZJ wpłaty przez każdego organizatora eliminacji w wysokości minimum 10 000 PLN na poczet puli nagród za końcową klasyfikację cyklu,

formalne deklaracje od minimum 6 podmiotów zorganizowania eliminacji Cyklu PLJ z minimalną pulą nagród 45 000 PLN

deklaracje podmiotu organizującego Finał PLJ z minimalną pulą nagród 45 000 PLN,

miejsca i daty eliminacji cyklu PLJ – 2021,

dowód wpłaty na konto PZJ wadium w wysokości minimum 10 000 PLN, które w przypadku wygrania konkursu stanie się opłatą licencyjną na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji Cyklu PLJ -2021. W przypadku wyboru złożenia oferty na kilka lat opłata licencyjna na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji kolejnych Cykli PLJ będzie wpłacana za każdym razem do 31 stycznia danego roku.

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2020 r.

Prosimy o składanie ofert jedynie w wersji elektronicznej wyłącznie na adres pzj@pzj.pl z opcją żądania zwrotnego przesłania potwierdzenia otrzymania przez PZJ maila, które będzie jedynym dowodem skutecznego doręczenia oferty.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.