SZYBKIE LINKI:

Konkurs ofert na osobę lub podmiot kontrolujący ośrodki certyfikowane

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.07.2020

Informujemy, że Zarząd PZJ zatwierdził konkurs ofert na osobę lub podmiot kontrolujący ośrodki certyfikowane i określił następujące warunki wstępne:

 

Potencjalny kandydat lub podmiot:

nie może:

- prowadzić certyfikowanego ośrodka jazdy konnej,

- być członkiem ani właścicielem klubu sportowego w strukturach PZJ,

- kapitałowo ani rodzinnie być powiązany z ośrodkiem certyfikowanym,

 

musi:

- posiadać wykształcenie min. średnie, a znajomość języków obcych jest dodatkowym atutem,

- być zatrudniony na warunkach finansowych opartych o ryczałt od kontroli każdego ośrodka z certyfikacją,

- wykazać się znajomością przepisów i uwarunkowań w zakresie BHP, PPOŻ, sanitarnych, weterynaryjnych oraz specyfiki szkolenia w środkach jeździeckich,

- wykazać się znajomością branży jeździeckiej i posiadać w tym zakresie stosowne doświadczenie min. 10 lat,

- przed podpisaniem umowy na okres 3 lat dokonać kontroli dowolnie wybranych ośrodków w sposób samodzielny i przesłać ocenę do Zarządu PZJ.

 

Przed podpisaniem umowy odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania ofert do dnia 31 lipca 2020 r.

Prosimy o składanie ofert jedynie w wersji elektronicznej wyłącznie na adres pzj@pzj.pl z opcją żądania zwrotnego przesłania potwierdzenia otrzymania przez PZJ maila, które będzie jedynym dowodem skutecznego doręczenia oferty.