SZYBKIE LINKI:

Konkurs ofert dla ośrodków jeździeckich

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.03.2013

W związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia dla przedsiębiorsw przemysłu konnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności organizatorzy ogłaszają:

konkurs ofert na wynajem infrastruktury ośrodka jeździeckiego oraz przygotowanie noclegów i wyżywienia podczas szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu

Szczegóły ogłoszonego konkursu znajdują się w dostępnych poniżej załącznikach lub w biurze projektu:

Oferta

Oświadczenie

Zapytania ofertowe

 

Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać w sposób wskazany w zapytaniu. Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2013r. o godz. 15.00 Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień wpływu oferty do biura Polskiego Związku Jeździeckiego: ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa. Kontakt z Zamawiającym: maciej.kania@pzj.pl, 500111858