SZYBKIE LINKI:

Konkurs ofert na realizację szkoleń w zakresie kursu pierwszej pomocy

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

02.10.2013

W związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia dla przedsiębiorstw przemysłu konnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności organizatorzy ogłaszają:
konkurs ofert na realizację szkoleń w zakresie kursu pierwszej pomocy, Emergency First Response i pierwszej pomocy przedweterynaryjnej organizowanych w ramach ww. projektu

Szczegóły ogłoszonego konkursu znajdują się w dostępnych poniżej załącznikach lub w biurze projektu:

Oferta

Zapytania ofertowe

Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać w sposób wskazany w zapytaniu. Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2013r. o godz.16.00 Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień wpływu oferty do biura Polskiego Związku Jeździeckiego: ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa lub biura projektu: ul. Kazimierza Wielkiego 15/1A, 65-047 Zielona Góra. Kontakt z Zamawiającym: maciej.kania@pzj.pl, 500111858