SZYBKIE LINKI:

Informacja Prezesa Zarządu PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

07.10.2013

Szanowni Państwo,

Prace nad usprawnieniem systemu szkolenia kadr instruktorskich i wykorzystaniem deregulacji z korzyścią dla naszego środowiska muszą jeszcze trochę potrwać. Istota spraw jest bardzo delikatna. Naszym celem jest ułatwienie i potanienie procesu uzyskiwania uprawnień instruktorskich przy jednoczesnym podniesieniu poziomu umiejętności szkoleniowców. To wymaga głębokiego namysłu i ostrożnych działań.

Niezależnie od zmian w systemie szkolenia, Zespół prowadzony przez Pana Huberta Szaszkiewicza pracuje nad ujednoliceniem szkolenia podstawowego i metodyką prowadzenia treningów i zajęć. Wiedzę w tych sprawach chcemy upowszechniać już teraz. Stąd dwudniowe konsultacje w makroregionach, prowadzone przez Pana Szaszkiewicza, z których pierwsze odbędą się na Mazowszu, w Aromerze 15 i 16 października.

Wszystkich instruktorów i osoby mające zamiar ubiegać się o uprawnienia instruktorskie zachęcamy do wzięcia udziału w tym szkoleniu.
Konsultacje traktowane będą jako „Konferencje ogólne”.

Więcej informacji na ten temat opublikuje w swoim komunikacie Szef Zespołu Szkoleniowego PZJ Hubert Szaszkiewicz.

Serdecznie pozdrawiam

Łukasz Abgarowicz

Prezes Zarządu PZJ