SZYBKIE LINKI:

System szkoleń

CKE i WKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) jest naczelnym organem weryfikacji umiejętności i potwierdzania spełnienia kryteriów dla uzyskania uprawnień instruktorskich i trenerskich PZJ.

Centralna Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Rady Szkolenia Jeździeckiego.

Skład CKE 

 

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Jeździeckiego (WKE) jest regionalnym organem weryfikacji umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz potwierdzania spełnienia kryteriów koniecznych dla uzyskania uprawnień Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ i Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ oraz Odznak Jeździeckich PZJ.

Skład WKE akt.06.07. 2020 r.