SZYBKIE LINKI:

Zmiany na listach wykładowców seminariów licencyjnych i kursów dla osób oficjalnych oraz na liście promotorów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

29.10.2013

W związku z przyjęciem przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego nowych kryteriów, zmianie uległy listy wykładowców i promotorów.

Kryteria:

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje następujące kryteria do prowadzenia kursów podstawowych:

1. Minimum 1 klasa sędziowska z aktualną licencją w danej dyscyplinie
2. Aktywność sędziowska jako „Sędzia Główny lub Sędzia PZJ na ZOO”
3. Aktywność sędziowska na zawodach międzynarodowych
4. Wniosek zainteresowanego
5. Prezentacja programu kursu podstawowego zaakceptowanego przez Zarząd PZJ
6. Pozytywna opinia Menadżera dyscypliny odnośnie osoby prowadzącej kurs.
7. Pozytywna opinia Kolegium Sędziów PZJ odnośnie osoby prowadzącej kurs.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje następujące kryteria do prowadzenia seminariów licencyjnych:

1. Aktualne uprawnienia sędziego międzynarodowego FEI w danej dyscyplinie
2. Posiadanie aktualnej licencji PZJ w danej dyscyplinie
3. Wniosek zainteresowanego
4. Prezentacja programu kursu licencyjnego
5. Pozytywna opinia Kolegium Sędziów PZJ

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje następujące kryteria do prowadzenia promocji sędziów z klasy 3 na 2:

1. Posiadanie uprawnień minimum klasy pierwszej z aktualną licencją w danej dyscyplinie
2. Wniosek zainteresowanego
3. Pozytywna opinia Kolegium Sędziów OZJ lub PZJ

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje następujące kryteria do prowadzenia promocji sędziów z klasy 2 na 1 lub wyższą:

1. Posiadanie aktualnych uprawnień międzynarodowych w danej dyscyplinie
2. Posiadanie aktualnej licencji PZJ w danej dyscyplinie
3. Wniosek zainteresowanego
4. Pozytywna opinia Kolegium Sędziów PZJ