SZYBKIE LINKI:

Przepisy o sędziach - korekta

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

24.03.2014

Informujemy, że w Przepisach o sędziach zostały wprowadzone i uchwalone korekty. Dotyczą: dostosowania do Regulaminów dyscyplin wkkw i powożenia (Minimalnej liczby ossób oficjalnych), zapisu o 2 letniej ważności licencji sędziego oraz Art. 21 - Warunków zgłoszenia kandydata na Komisarza Międzynarodowego.