SZYBKIE LINKI:

Przepisy dyscypliny skoki, korekta

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

24.03.2014

Informujemy, że w przepisach została wprowadzona i zatwierdzona korekta dotycząca Nazwy i logo sponsora (Art. 256 p.3.1).