SZYBKIE LINKI:

System szkolenia PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

26.03.2014

Liczne zapytania i monity skłoniły mnie do napisania kilku słów na temat proponowanych zmian w systemie szkolenia. Zespół Szkoleniowy PZJ opracował nowe zasady i warunki nabywania uprawnień instruktorskich i trenerskich. Równocześnie zmieniony został profil nauczania, w którym szczególny nacisk został położony na szkolenie jeźdźca. Jednocześnie większą, szczególną wagę położono na praktyczną stronę nauczania podstawowego.

Podczas szkoleń, które przeprowadziłem we wszystkich makroregionach niezbicie wyszły braki instruktorów w praktycznym nauczaniu. Oni sami przyznają, że nie uczono ich metodyki prowadzenia treningu. Głównym problemem w podstawowym nauczaniu jest brak szczególnego zainteresowania wyszkoleniem jeźdźca. Zauważa się nadmierne skupienie instruktorów na wyszkoleniu konia. A przecież tylko perfekcyjna równowaga jeźdźca, jego doskonały dosiad i umiejętność używania pomocy mogą prowadzić do dobrego wyszkolenia konia. Nie wdając się w szczegóły dotyczące zmian, które niebawem zostaną opublikowane, proszę o jeszcze trochę cierpliwości.

W tej chwili Zarządowi PZJ został przedstawiony szeroki projekt zmian, który wymaga zmian systemowych. Odbywają się końcowe prace redakcyjne nad dokumentami wdrażającymi nowy sytem szkolenia. Wierzę, że uda nam się w połowie roku ruszyć z nowym programem nauczania i permanentnego doszkalania kadr instruktorsko – trenerskich.

Przewodniczący Zespołu Szkoleniowego PZJ

Hubert Szaszkiewicz