SZYBKIE LINKI:

Informacja o pracach Zespołu Szkoleniowego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.09.2013

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Szkoleniowego PZJ
w przepięknym Ośrodku Jeździeckim u Państwa Ewy i Andrzeja Opłatków, gdzie
mogliśmy pracować w przemiłej atmosferze stworzonej przez Gospodarzy.

Od kilku miesięcy, Zespół podzielony na grupy, opracowywał reformę dotyczącą,
uzyskiwania uprawnień instruktora stopnia nauczania podstawowego,
instruktora sportu oraz stopni trenerskich. Równocześnie opracowaliśmy
dogodniejszy sposób zdobywania Odznak Jeździeckich. Przygotowaliśmy metodykę
prowadzenia kursów, doszkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz weryfikacji
wiadomości szkoleniowców Polskiego Związku Jeździeckiego. Chcąc ułatwić i
uprościć pewne procedury staraliśmy się zwiększyć praktyczny udział
szkoleniowców w tych zadaniach.
Opracowany przez Zespół dokument zostanie przekazany Zarządowi PZJ do
akceptacji. Po jego zatwierdzeniu, zmiany zostaną opublikowane na stronie
Polskiego Związku Jeździeckiego.

Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie,
Przewodniczący
Hubert Szaszkiewicz