SZYBKIE LINKI:

Gratulacje za złoto w Mistrzostwach Świata Młodych Koni 2015 od Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.04.2016

Międzynarodowa Federacja Jeździecka przekazała Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu tablicę upamiętniającą zdobycie złotych medali Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w Mezohegyes i Lanaken przez konie wyhodowane w Polsce w konkurencjach powożenia i skoków przez przeszkody.

Złoto w konkurencji powożenia pod lejcą Bartłomieja Kwiatka w kategorii koni sześcioletnich zdobył koń Bazyli. Klacz Frezja również pod lejcą Bartłomieja Kwiatka wywalczyła w tych Mistrzostwach srebro. Oba konie zostały wyhodowane w Stadzie Ogierów Książ i są własnością Grzegorza Świątka.

W konkurencji skoków przez przeszkody w kategorii koni siedmioletnich złoto w Mistrzostwach Świata Młodych Koni zdobył belgijski zawodnik Gregory Wathelet na wyhodowanym w Polsce koniu MJT Nevados S, wpisanym do ksiąg PZHK. Koń, wpi­sany do księgi stad­nej pol­skiego ko­nia szla­chet­nego pół­krwi, uro­dził się w 2008r. w stad­ni­nie Stanisława Szurika w miej­sco­wo­ści Liszkowo (woj. kujawsko-​pomorskie).

Raz jeszcze gratulujemy hodowcom i zawodnikom osiągniętych tytułów!

Fot. Bartłomieja Kwiatka - driving.pl.