SZYBKIE LINKI:

Komunikat Sądu Dyscyplinarnego SD-PZJ/2/2014

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

25.05.2015

W czasie trwania obecnej kadencji Sąd Dyscyplinarny rozpatrzył jedną sprawę z obszaru dopingu i złamanie przepisów kontroli leczenia. Jest to sprawa Michała Knapa. Zawodnik ten startował w Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców w KKW (14.07.2013 r. Barborówko) na koniu Dren, w organizmie którego wykryto substancje zabronione (difenylobutazon i oksyfenbutazon). Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu w Warszawie 30 października 2014 roku podzielił pogląd Rzecznika Dyscyplinarnego, który uznał Michała Knapa za osobę odpowiedzialną za konia. Sąd zmniejszył orzeczoną przez Rzecznika karę zawieszenia z 12 do 9 miesięcy, zaliczając w jej poczet odbyte już przez obwinionego 3-miesięczne zawieszenie (w terminie 3 luty – 3 maja 2014 r.). Pozostałe 6-miesięczne zawieszenie miało miejsce w okresie 30 października 2014 – 30 kwietnia 2015. Sąd utrzymał karę pieniężną w wysokości 5000 zł. Orzeczono również unieważnienie wyników uzyskanych przez zawodnika na Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców, zwrot medalu i nagród.