SZYBKIE LINKI:

Konkursy na menadżerów dyscyplin

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.10.2015

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego

Ogłasza konkursy na menadżerów- przewodniczących komisji następujących dyscyplin: ujeżdżenie, wkkw i parajeździectwo.

Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie swoich ofert do biura PZJ ul. Karola Miarki 11d 01-496 Warszawa w terminie do końca października br.

Prosimy aby oferta składała się z CV, listu motywacyjnego wraz z koncepcją kierowania dyscypliną oraz propozycją składu osobowego komisji.

Decyzję o powołaniu na stanowiska będzie podejmował kolegialnie zarząd Związku, z zaproszeniem zgodnie z procedurami przedstawiciela Ministerstwa Sportu.

O terminie spotkania wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do czasu roztrzygnięcia konkursu na Menadżera Dyscypliny Ujeżdżenie pełniącą obowiązki menadżera jest Pani Marlena Gruca-Rucińska.