SZYBKIE LINKI:

Opłaty FEI za zmianę imienia konia

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

26.04.2016

Informujemy o rozszerzeniu opłat FEI, związanych ze zmianą imienia konia. Informacja o opłatach opublikowana została na stronie internetowej FEI w dniu 17 listopada 2015r. Na podstawie nowych Opłat FEI wszelkie odstępstwa od imion urodzeniowych, także zmiany dokonane jeszcze w związku hodowlanym, podlegają opłatom FEI.

FEI wyróżnia dwa przypadki zmiany imienia konia, które wiążą się z opłatami:

I. Zmiana imienia konia i komercyjna zmiana imienia konia.

   1. Całkowita zmiana imienia konia.

   2. Komercyjna zmiana imienia konia.

   Za komercyjną zmianę imienia konia Międzynarodowa Federacja Jeździecka uznaje wszelkie zmiany, w ramach których do istniejącego imienia dodawane są następujące elementy:

   - nazwa firmy lub marki;

   - nazwa stajni, z wyjątkiem, jeśli koń w danej stajni został wyhodowany i jest to jego imię urodzeniowe;

   - nazwa stowarzyszeń/instytucji/grupy osób;

   - imię lub nazwisko/inicjały właściciela konia.

   3. Dopisek z nazwą instytucji hodowlanej lub jej inicjałami.

Każda zmiana w tym zakresie wiąże się z opłatami w wysokości 1000 CHF (tj. 4800 zł w Cenniku opłat PZJ).

 

II. Dopiski niekomercyjnych inicjałów, tworzenie skrótów od obecnych imion koni oraz wszelkie inne kosmetyczne zmiany.

   Każda zmiana w tym zakresie wiąże się z opłatami w wysokości 200 CHF. 

Dokument dostępny jest pod linkiem: tutaj.

Zarząd PZJ dostrzega problem związany z praktycznym stosowaniem przez pracowników biura FEI wprowadzonych przepisów - kłopotliwych zwłaszcza dla właścicieli koni w sytuacji działania prawa wstecz, gdy zmiana imienia nastąpiła na etapie związku hodowlanego przed pierwszą rejestracją w związku jeździeckim.

Zarząd PZJ przygotowuje formalne wystąpienie celem zmiany przepisów lub wytycznych co do ich stosowania.