SZYBKIE LINKI:

Propozycja zmian do Statutu PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

29.03.2016

W dniu 18 marca 2016r. Komisja Statutowa przedstawiła propozycję zmian w Statucie PZJ, złożoną w formie jednolitego tekstu. Zapraszamy do zapoznania się z projektem Statutu PZJ.
Uwagi do projektu prosimy kierować bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Statutowej, pana Tomasza Mossakowskiego (e-mail: tomasz.mossakowski@pzj.pl).