SZYBKIE LINKI:

Zmiany w wysokoci składek za ubezpieczenie OC i NNW

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

25.06.2014

Przypominamy wszystkim zainteresowanym ubezpieczeniami w Ergo Hestia, iż od dnia 1 lipca 2014 roku obniżeniu ulega wysokość składki za ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla właścicieli koni, szkoleniowców i osób oficjalnych oraz ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Opłata za powyższe ubezpieczenia wynosić będzie 60% stawki podstawowej. Szczegółowy cennik opłat, uwzględniający zmiany wysokości składek, zostanie zamieszczony 1 lipca 2014r na naszej stronie, w zakładce Ubezpieczenie (http://pzj.pl/node/1631956).

"