SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Specjalistycznej Odznaki - Woltyżerka - obowiązuje od 8 VI 2018 r.

Regulamin E 2018 clean

Regulamin E 2018 mark-up

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Woltyżerce 2015