SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Klasy sportowe - SKOKI 2018

Regulamin Rankingu B PZJ Akt. 26.03.2019 r.

PRZEPISY B - zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. Wersja clean

PRZEPISY B - zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. Wersja mark-up

Regulamin B 2019 wersja mark-up zatwierdzony uchwałą Zarządu nr U/2327/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r.

Regulamin B 2019 wersja clean zatwierdzony uchwałą Zarządu nr U/2327/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r.

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach obow. od 01.01.2019 r.

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach wersja clean Akt 19.05.2019 r.

Regulamin Zdobywania Uprawnień ASK, ASJ i Kwalifikatora