SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w SRK - 2018

Regulamin Sportowego Rajdowego Pucharu Jeździeckiego - 2017

Regulamin Komisji SRK

Zawody Międzynarodowe - Procedura Dokonywania Zgłoszeń

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - wytyczne

Rajdowa Brązowa Odznaka Jeździecka - zestaw pytań

Załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania do Kadry Narodowej SRK (Ankieta)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywania Zawodów Krajowych dotyczący Osób Niepełnosprawnych (LL-ON)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Sportowych Rajdach Konnych