SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO. Dokument zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020r. Plik przesłany przez Weronikę Filipiak 13.02.2020 r.

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020 Nowelizacja zatwierdzona przez Zarząd w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów 15.01.2020.

Przesłany przez Komisje Skoków w dniu 10.02.2020 zaktualizowany wykaz norm do zdobycia klas sportowych

Regulamin DiM wersja clean. Zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 2764 w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Weronikę Filipiak w dniu 13.02.2020 r.

Regulamin DiM wersja mark-up. Zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 2764 w dniu 03.02.2020 r.. Plik przesłany przez Weronike Filipiak w dniu 13.02.2020 r. .

Zasady Przyznawiania Licencji Zoofizjoterapeuty PZJ

Klasy Sportowe - 2019 - F

Klasy Sportowe - 2019 - E

Klasy Sportowe - 2019 - D