SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Statut Polskiego Związku Jeździeckiego wersja przed przyjęciem postanowienia Sądu Rejonowego M. Warszawy z dnia 29.01.2018 r.

Regulamin Dyscyplinarny PZJ wersja sprzed zmian dokonanych w dniu 05.04. 2017 r.