SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach obow. od 01.01.2019 r.

Regulamin i Terminarz OOM - 2019 Akt. 27.06.2019 r.

Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii DiM - 2019 akt. 20.03.2019 r.

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach wersja clean Akt 19.05.2019 r.

Zasady Wyłaniania Zawodników SRK do Startów w Zawodach Sponsorowanych

Regulamin Zdobywania Uprawnień ASK, ASJ i Kwalifikatora

Regulamin Specjalistycznej Odznaki - Reining - obowiązuje od 8 VI 2018 r.

Regulamin Specjalistycznej Odznaki - Woltyżerka - obowiązuje od 8 VI 2018 r.

Regulamin Specjalistycznych Odznak Jeździeckich - SRK obowiązuje od 08 VI 2018 r.