SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ - wersja clean. Nowelizacja 27.05.2020 r. Plik przesłany przez N. Gruszka w dniu 16.06.2020 r.

Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ - wersja mark-up. Nowelizacja 27.05.2020 r.. Plik przesłany przez N. Gruszka w dniu 16.06.2020 r.

Normy na klasy sportowe w Skokach - załącznik do uchwały Kom. Skoków nr 24/KS/2019/P

Regulamin Kapituły Odznaczeń Polskiego Związku Jeździeckiego

Regulamin Rozgrywania Halowych Mistrzostw Polski w Skokach zatw. U/2667/15/Z/2019

Regulamin Komisji Weterynaryjnej obow. od 09.09.2019 r.

Regulamin Halowego Pucharu Polski w Powożeniu (HPP-D), sezon 2019/2020 wersja clean

Regulamin HPP WKKW 2019-2020 clean

Komunikat Komisji Weterynaryjnej PZJ dotyczący transportu koni

Regulamin OOM - 2019 zatwierdzony uchwałą Zarządu nr U/2389/4/Z/2019 z dnia 23.04.2019 r.