SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Przepisy WKKW 2019 - Wersja Mark Up - Zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZJ nr U/2368/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.

Regulamin D 2019 - Wersja Mark-Up - Zatwierdzona uchwałą Zarządu nr U/2354/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.

Regulamin D 2019 - Wersja Clean - Zatwierdzona uchwałą Zarządu nr U/2354/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.

Przepisy WKKW 2019 - Wersja Clean - Zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZJ nr U/2368/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.

Regulamin Rankingu B PZJ Akt. 26.03.2019 r.

PRZEPISY B - zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. Wersja clean

PRZEPISY B - zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. Wersja mark-up

Regulamin MPMK-B 2019 wersja clean

Regulamin MPMK-B 2019 wersja mark-up

Lista Wykładowców i Promotorów Kursów i Seminariów Sędziowskich PZJ Akt. 30.05. 2019r.