SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Tory Przeszkód: Złota, Srebrna i Brązowa Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.

FEI Official's Age Limit - Extension Policy - nowelizacja 28.02.2019 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z dnia 27. 02. 2019 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z dnia 06. 11. 2013 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń z dnia 27. 02. 2017 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń z dnia 22. 06. 2016 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu z dnia 28. 02. 2019 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu z dnia 14. 04. 2011 r.

POMOCNICZY ZESTAW PYTAŃ - Złota Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.

POMOCNICZY ZESTAW PYTAŃ - Srebrna Odznaka Jeździecka - Konkurencje Olimpijskie - obowiązuje od 01.04. 2019 r.