SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


REGULAMIN F - 2020 clean zatwierdzony przez Zarząd (nr u. 2796). Dokument przesłany przez Kolegium Sędziów w dniu 27.04.2020 r.

INSTRUKCJA DLA KOMISARZY - Skoki na rozprężalni i placach treningowych

Rejestr Kar - Czerwona Kartka

Rejestr Kar - Żółta Kartka

Wysokość wynagrodzenia Egzaminatorów na Odznaki Ogólne i Specjalistyczne PZJ

Regulamin OOM (Clean). Dokument zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020r. ( Protokół opublikowany 11.02.2020r.). Plik przesłany przez Weronikę Filipiak 13.02.2020 r.

Regulamin OOM (Mark-Up). Dokument zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020r. ( Protokół opublikowany 11.02.2020r.). Plik przesłany przez Weronikę Filipiak 13.02.2020 r.

Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 13. 02 .2020 r. Clean

Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarzad w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 12. 02 .2020 r. Mark-Up