SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin E 2018 clean

Regulamin E 2018 mark-up

Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych - powożenie 2018

Regulamin Powoływania Zawodników Do Reprezentacji SRK - 2018

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w SRK - 2018

Regulamin Rejestracji i Licencji Aktualizacja 12. 08. 2019 r.

Rejestr wypadków 2018_2

Regulamin Sportowego Rajdowego Pucharu Jeździeckiego - 2017

Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni obow. od 15.03.2017 r.