SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Zgłaszania Drużyn

Regulamin Organizacji Zawodów

Regulamin Kadry Narodowej Polo

Przepisy Gry w Polo

Regulamin Komisji SRK

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017r.

Lekarze Weterynarii Uprawnieni do Pomiaru Kuców i MK oraz Wystawiania Certyfikatów

Regulamin Zmiany Barw Klubowych ob. od 01.01. 2018 r.

Regulamin Powoływania Par do KN w Parajeździectwie - 2018

Przepisy Weterynaryjne obow. od 18.04.2016 r.