SZYBKIE LINKI:

System szkoleń

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

 

 

 

Oddając w  Wasze ręce zatwierdzone przez zarząd PZJ nowe Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich w jeździectwie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę państwa na bardzo ważne aspekty dotyczące : Licencji szkoleniowców oraz podwyższenie stopni instruktorsko – trenerskich.

Uchwała nr U/2017/9/Z/2018 z dnia 21.06.2018 r.

Zarząd PZJ zatwierdza decyzję RSJ o dopuszczeniu składania wniosków o awans skróconą ścieżką A – za wyniki wychowanków bez egzaminu, zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorsko- Trenerskich w Jeździectwie do dnia 30.06.2018. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uchwała nr U/2013/9/Z/2018 z dnia 21.06.2018 r. 

Zarząd PZJ zatwierdza następujące zmiany w Zasadach Szkolenia Kadr Instruktorsko Trenerskichw Jeździectwie: 

roz. 1, par. 2, pkt. 1 – treść „Zarząd PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą członkowie RSJ i 10-16 egzaminatorów przez nią zaproponowanych, reprezentujących różne WZJ (OZJ)”, 

zastępuje zapisem o treści:

„Zarząd PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą członkowie RSJ i 16 - 20 egzaminatorów, w tym 16 przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych. 4 dodatkowe miejsca obsadza RSJ”.

 

 

>>> link do dokumentu: Zasady Szkolenia Kadr Instruktorskich w Jeździectwie

>>> link do druku dokumentu: Wniosek o Przyznanie / Przedłuzenie Licencji Szkoleniowca

>>> link do druku Oświadczenia o Zdolności do Czynności Prawnych Szkoleniowca 

>>> link do formularza: Zgłoszenie Szkolenia / Konferencji / Kursu / Egzaminu

>>> link do dokumentu: Wykaz Trenerów Mentorów PZJ

>>> link do druku: Dziennik Praktyk Uczestnika Kursów dla IJK PZJ

Wytyczne do organizacji szkoleń licencyjnych dla Szkoleniowców PZJ

Jednostki Upoważnione do Organizacji Kursów i Egzaminów na Stopnie Instruktorskie PZJ >>> Aktualizacja 28.10.2019.